Cho thuê nhà

Thông tin thuê phòng
 • Số phòng ngủ:1 phòng ngủ
 • Diện tích:25m2
 • Số phòng ngủ:1 phòng ngủ
 • Diện tích:30m2

Cho thuê phòng CCMN 35m2 tại 1099 Hồng Hà - HN

1099 Hồng Hà 35m2 - Hoàn Kiếm - Hà Nội
 • Số phòng ngủ:1 phòng ngủ
 • Diện tích:35m2

Cho thuê phòng CCMN 30m2 Full đồ tại 1099 Hồng Hà - HN

1099 Hồng Hà - 30m2 - Full đồ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
 • Số phòng ngủ:1 phòng ngủ
 • Diện tích:30m2

Cho thuê phòng CCMN 30m2 L2 tại 1099 Hồng Hà - HN

1099 Hồng Hà - 30m2 - Loại 2 - Hoàn Kiếm - Hà Nội
 • Số phòng ngủ:1 phòng ngủ
 • Diện tích:30m2

Cho thuê phòng CCMN 34 Hạ Hồi - Hoàn Kiếm

34 Hạ Hồi - Hoàn Kiếm - Hà Nội
 • Số phòng ngủ:1 phòng ngủ
 • Diện tích:25m2